این ابزار به شما کمک می کند که افکت های مختلف گرادیانت از قبیل خطی و دایره ای را با تنظیمات متنوع و رنگ بندی های دلخواه ایجاد نمایید.

حذف شفافیت انتخاب شده
CSS خروجی SASS خروجی
background: rgba(255,41,219,1);
background: -moz-linear-gradient(left, rgba(255,41,219,1) 0%, rgba(255,5,222,1) 51%, rgba(251,81,225,1) 70%, rgba(254,11,221,1) 80%, rgba(243,27,221,1) 100%);
background: -webkit-gradient(left top, right top, color-stop(0%, rgba(255,41,219,1)), color-stop(51%, rgba(255,5,222,1)), color-stop(70%, rgba(251,81,225,1)), color-stop(80%, rgba(254,11,221,1)), color-stop(100%, rgba(243,27,221,1)));
background: -webkit-linear-gradient(left, rgba(255,41,219,1) 0%, rgba(255,5,222,1) 51%, rgba(251,81,225,1) 70%, rgba(254,11,221,1) 80%, rgba(243,27,221,1) 100%);
background: -o-linear-gradient(left, rgba(255,41,219,1) 0%, rgba(255,5,222,1) 51%, rgba(251,81,225,1) 70%, rgba(254,11,221,1) 80%, rgba(243,27,221,1) 100%);
background: -ms-linear-gradient(left, rgba(255,41,219,1) 0%, rgba(255,5,222,1) 51%, rgba(251,81,225,1) 70%, rgba(254,11,221,1) 80%, rgba(243,27,221,1) 100%);
background: linear-gradient(to right, rgba(255,41,219,1) 0%, rgba(255,5,222,1) 51%, rgba(251,81,225,1) 70%, rgba(254,11,221,1) 80%, rgba(243,27,221,1) 100%);
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#ff29db', endColorstr='#f31bdd', GradientType=1 );
کامنت ها
IE9 پشتیبانی

وارد کردن از CSS

CSS Gradiant خود را در این قسمت وارد و اصلاحات مورد نظر را با استفاده از این ابزار روی آن اعمال کنید.