امکان Forward پیام برای چند کاربر در WhatsApp، غیرفعال می‌شود!

قابلیت Forward پیام برای چند کاربر داخل whatsApp اجازه می‌دهد یک پیغام متنی، تصویر یا عکس را بعد از انتخاب برای ۵ کاربر همزمان ارسال کنیم. این امکان به زودی سلب می‌شود.

فیسبوک با هدف جلوگیری از انتشار اخبار غلط در حجم وسیع، قابلیت Forward پیام به صورت همزمان داخل فیسبوک مسنجر را به ۵ کاربر محدود کرد. بعد از این اتفاق، پیش‌بینی کردیم چنین محدودیتی به زودی گریبان پیام رسان تحت اختیار فیسبوک را نیز خواهد گرفت.