استفاده از لنز گرانشی برای عکس‌برداری از سطح سیاره‌ فراخورشیدی

تا همین چند سال پیش، زمین، تنها سیاره‌ی سکونت‌پذیر شناخته‌شده در کل کهکشان راه شیری بود؛ اما در دهه‌ی اخیر، ستاره‌شناسان موفق شده‌اند هزاران سیاره‌ی فراخورشیدی کشف کنند؛ به‌طوری‌که ممکن است تعداد این سیاره‌ها حتی از تعداد ستاره‌های موجود در کهکشان راه شیری هم بیشتر باشد. بسیاری از دنیاهای فرازمینی ویژگی‌های جذابی مثل اقیانوس‌های سراسری گدازه یا باران آهن دارند.