طراحی لوگو (نشانه)

داشتن یک لوگوی مناسب و حرفه ای برای هر کسب و کاری یک امتیاز است. لوگو (نشانه) در واقع نمایانگر هویت شماست. شما برای حضور در دنیای کسب و کار امروز نیاز به شناخته شدن دارید و یک لوگوی خوب و حرفه ای، می تواند شما را در رسیدن به این هدف یاری کند.

ویژگی های یک لوگوی خوب و حرفه ای

از مهمترین ویژگی های یک لوگوی حرفه ای می توان به: سادگی، گویا بودن، انعطاف پذیر بودن، به روز ماندن با گذشت زمان اشاره کرد.…