نگاهی به ماموریت کاوشگر روباتیک هایابوسا ۲

در ماه آوریل سال گذشته ژاپنی‌ها ماموریتی موسوم به هایابوسا ۲ (Hayabusa 2) را به‌انجام رساندند. یکی از اهداف این ماموریت، هدف قرار دادن بخشی از یک سیارک توسط یک پرتابه بود؛ کاری که می‌تواند به هدف قرار دادن سطحی توسط توپ جنگی تشبیه شود. اما این‌کار جنبه‌ای نظامی نداشت؛ بلکه هدف کاوشگر روباتیک هایابوسا ۲، جمع‌آوری اطلاعاتی پیرامون پیشینه‌ی منظومه‌ی شمسی با مطالعه‌ی سیارکی موسوم به ریوگو (۱۶۲۱۷۳ Ryugu) بود.