ابزار فارسی نویس

اگر با نرم افزارهای مختلف کار کرده باشید احتمالا با فارسی نویسی مستقیم در آنها با مشکل مواجه شده اید. یا مثلا اعداد بصورت فارسی قابل نمایش نبوده اند. این ابزار به شما کمک میکند تا متن فارسی یا عربی مورد نظر خود را به متن قابل نمایش در این نرم افزارها تبدیل کنید. متن تولید شده را در نرم افزار مورد نظر خود کپی نمایید.