|  
صفحه اصلی > خدمات وب > ابزار جاوا اسکریپت > ابزار انتخاب رنگ (Color Picker)

(Color Picker) ابزار انتخاب رنگ

 
به اشتراک گذاری این صفحه در فیس بوک
ابزار انتخاب رنگ (Color Picker) به شما کمک می کند تا رنگ مورد نظر خود را انتخاب کرده و کد مربوطه را به صورت RGB, CMYK, HSV و HEX بدست آورید. همچنین در این بخش می توانید رنگ ها را بر اساس نام، میزان روشنایی و کد رنگی مرتب سازی کرده و استفاده نمایید. این ابزار در بدست آوردن کد رنگی در فرمت های مختلف کاربرد دارد.
راهنمای نام رنگ ها همراه با کد HEX و RGB
White
#FFFFFF
(255, 255, 255)
Snow
#FFFAFA
(255, 250, 250)
Ghost White
#F8F8FF
(248, 248, 255)
Mint Cream
#F5FFFA
(245, 255, 250)
Floral White
#FFFAF0
(255, 250, 240)
Ivory
#FFFFF0
(255, 255, 240)
Alice Blue
#F0F8FF
(240, 248, 255)
Azure
#F0FFFF
(240, 255, 255)
Lavender Blush
#FFF0F5
(255, 240, 245)
Honeydew
#F0FFF0
(240, 255, 240)
Seashell
#FFF5EE
(255, 245, 238)
White Smoke
#F5F5F5
(245, 245, 245)
Old Lace
#FDF5E6
(253, 245, 230)
Linen
#FAF0E6
(250, 240, 230)
Lavender
#E6E6FA
(230, 230, 250)
Misty Rose
#FFE4E1
(255, 228, 225)
Light Cyan
#E0FFFF
(224, 255, 255)
Light Yellow
#FFFFE0
(255, 255, 224)
Cornsilk
#FFF8DC
(255, 248, 220)
Papaya Whip
#FFEFD5
(255, 239, 213)
Beige
#F5F5DC
(245, 245, 220)
Antique White
#FAEBD7
(250, 235, 215)
Light Goldenrod
#FAFAD2
(250, 250, 210)
Blanched Almond
#FFEBCD
(255, 235, 205)
Lemon Chiffon
#FFFACD
(255, 250, 205)
Bisque
#FFE4C4
(255, 228, 196)
Pink
#FFC0CB
(255, 192, 203)
Peach Puff
#FFDAB9
(255, 218, 185)
Gainsboro
#DCDCDC
(220, 220, 220)
Light Pink
#FFB6C1
(255, 182, 193)
Moccasin
#FFE4B5
(255, 228, 181)
Navajo White
#FFDEAD
(255, 222, 173)
Wheat
#F5DEB3
(245, 222, 179)
Light Gray
#D3D3D3
(211, 211, 211)
Pale Turquoise
#AFEEEE
(175, 238, 238)
Pale Goldenrod
#EEE8AA
(238, 232, 170)
Thistle
#D8BFD8
(216, 191, 216)
Powder Blue
#B0E0E6
(176, 224, 230)
Pale Green
#98FB98
(152, 251, 152)
Light Blue
#ADD8E6
(173, 216, 230)
Light Steel Blue
#B0C4DE
(176, 196, 222)
Light Sky Blue
#87CEFA
(135, 206, 250)
Silver (W3C)
#C0C0C0
(192, 192, 192)
Aquamarine
#7FFFD4
(127, 255, 212)
Light Green
#90EE90
(144, 238, 144)
Plum
#DDA0DD
(221, 160, 221)
Gray (X11)
#BEBEBE
(190, 190, 190)
Khaki
#F0E68C
(240, 230, 140)
Light Salmon
#FFA07A
(255, 160, 122)
Sky Blue
#87CEEB
(135, 206, 235)
Light Coral
#F08080
(240, 128, 128)
Violet
#EE82EE
(238, 130, 238)
Salmon
#FA8072
(250, 128, 114)
Hot Pink
#FF69B4
(255, 105, 180)
Burlywood
#DEB887
(222, 184, 135)
Dark Salmon
#E9967A
(233, 150, 122)
Tan
#D2B48C
(210, 180, 140)
Medium Slate Blue
#7B68EE
(123, 104, 238)
Sandy Brown
#F4A460
(244, 164, 96)
Laser Lemon
#FFFF54
(255, 255, 84)
Dark Gray
#A9A9A9
(169, 169, 169)
Cornflower
#6495ED
(100, 149, 237)
Coral
#FF7F50
(255, 127, 80)
Dark Sea Green
#8FBC8F
(143, 188, 143)
Pale Violet Red
#DB7093
(219, 112, 147)
Rosy Brown
#BC8F8F
(188, 143, 143)
Medium Purple
#9370DB
(147, 112, 219)
Orchid
#DA70D6
(218, 112, 214)
PaleVioletRed
#D87093
(216, 112, 147)
Medium Purple
#9370D8
(147, 112, 216)
Tomato
#FF6347
(255, 99, 71)
Medium Aquamarine
#66CDAA
(102, 205, 170)
Green Yellow
#ADFF2F
(173, 255, 47)
Indian Red
#CD5C5C
(205, 92, 92)
Dark Khaki
#BDB76B
(189, 183, 107)
Medium Orchid
#BA55D3
(186, 85, 211)
Slate Blue
#6A5ACD
(106, 90, 205)
Royal Blue
#4169E1
(65, 105, 225)
Turquoise
#40E0D0
(64, 224, 208)
Dodger Blue
#1E90FF
(30, 144, 255)
Medium Turquoise
#48D1CC
(72, 209, 204)
Deep Pink
#FF1493
(255, 20, 147)
Light Slate Gray
#778899
(119, 136, 153)
Purple (X11)
#A020F0
(160, 32, 240)
Blue Violet
#8A2BE2
(138, 43, 226)
Peru
#CD853F
(205, 133, 63)
Gray (W3C)
#808080
(128, 128, 128)
Slate Gray
#708090
(112, 128, 144)
Spring Green
#00FF7F
(0, 255, 127)
Gold
#FFD700
(255, 215, 0)
Cadet Blue
#5F9EA0
(95, 158, 160)
Lime Green
#32CD32
(50, 205, 50)
Chartreuse
#7FFF00
(127, 255, 0)
Orange Red
#FF4500
(255, 69, 0)
Orange
#FFA500
(255, 165, 0)
Blue
#0000FF
(0, 0, 255)
Dark Orange
#FF8C00
(255, 140, 0)
Red
#FF0000
(255, 0, 0)
Magenta
#FF00FF
(255, 0, 255)
Deep Sky Blue
#00BFFF
(0, 191, 255)
Cyan
#00FFFF
(0, 255, 255)
Yellow Green
#9ACD32
(154, 205, 50)
Yellow
#FFFF00
(255, 255, 0)
Lime (W3C) Green (X11)
#00FF00
(0, 255, 0)
Dark Orchid
#9932CC
(153, 50, 204)
Lawn Green
#7CFC00
(124, 252, 0)
Goldenrod
#DAA520
(218, 165, 32)
Steel Blue
#4682B4
(70, 130, 180)
Medium Spring Green
#00FA9A
(0, 250, 154)
Crimson
#DC143C
(220, 20, 60)
Chocolate
#D2691E
(210, 105, 30)
Medium Sea Green
#3CB371
(60, 179, 113)
Maroon (X11)
#B03060
(176, 48, 96)
Medium Violet Red
#C71585
(199, 21, 133)
Firebrick
#B22222
(178, 34, 34)
Dark Violet
#9400D3
(148, 0, 211)
Light Sea Green
#20B2AA
(32, 178, 170)
Dim Gray
#696969
(105, 105, 105)
Dark Turquoise
#00CED1
(0, 206, 209)
Brown
#A52A2A
(165, 42, 42)
Medium Blue
#0000CD
(0, 0, 205)
Sienna
#A0522D
(160, 82, 45)
Dark Slate Blue
#483D8B
(72, 61, 139)
Dark Goldenrod
#B8860B
(184, 134, 11)
Sea Green
#2E8B57
(46, 139, 87)
Olive Drab
#6B8E23
(107, 142, 35)
Forest Green
#228B22
(34, 139, 34)
Saddle Brown
#8B4513
(139, 69, 19)
Dark Olive Green
#556B2F
(85, 107, 47)
Dark Blue
#00008B
(0, 0, 139)
Dark Red
#8B0000
(139, 0, 0)
Dark Cyan
#008B8B
(0, 139, 139)
Dark Magenta
#8B008B
(139, 0, 139)
Midnight Blue
#191970
(25, 25, 112)
Indigo
#4B0082
(75, 0, 130)
Green (W3C)
#008000
(0, 128, 0)
Olive
#808000
(128, 128, 0)
Navy
#000080
(0, 0, 128)
Teal
#008080
(0, 128, 128)
Purple (W3C)
#7F007F
(127, 0, 127)
Maroon (W3C)
#7F0000
(127, 0, 0)
Dark Slate Gray
#2F4F4F
(47, 79, 79)
Dark Green
#006400
(0, 100, 0)
Black
#000000
(0, 0, 0)