کشف ۶ کهکشان تاریک که ستاره‌های کمی دارند!

دانشمندان شش نامزد کهکشان تاریک جدید پیدا کردند که تقریبا هیچ ستاره‌ای ندارند یا تعداد ستاره در آنها اندک است. همان‌طور که می توانید تصور کنید، این نامزدهای فاقد ستاره درخشندگی و روشنایی چندانی ندارند؛ این عامل کار را برای یافتن آنها بسیار سخت می کند. نامزدهای کهکشان تاریک به کمک تلسکوپ خیلی بزرگ واقع در شیلی شناسایی شدند. به گزارش بیگ بنگ، اخترشناسان علاقمند به درک چگونگی ایجاد آنها و چگونگی ایجاد ستاره‌ها از گاز میان کهکشانی هستند. کهکشان‌های تاریک می توانند در رمزگشایی از این اسرار موثر باشند. متاسفانه، کهکشان‌های تاریک فقط در حد فرضیه هستند. اگر به اثبات برسند، می توانند اطلاعات خوبی را در اختیار اخترشناسان قرار دهند. کهکشان نظری از گاز و ماده تاریک تشکیل یافته است، اما هنوز توانایی ایجاد ستاره‌ها با هر نوع نظمی را ندارند. دانشمندان برای مطالعۀ کهکشان‌های تاریک…

ادامه خواندن “کشف ۶ کهکشان تاریک که ستاره‌های کمی دارند!”