شناخت ۱۴ عادت و ویژگی افراد موفق

نزدیک بودن به افراد قدرتمند و تاثیر‌گذار می تواند اطلاعاتی باورنکردنی در اختیار شما قرار دهد، اینکه چه عادات و اخلاقی دارند که آنها را به موفقیت رسانده برای همه کسانی که رویای موفقیت در ذهن دارند می تواند جالب و شنیدنی باشد.

محققان طی مصاحبه با ۲۰۰ فرد فوق العاده موفق توانسته‌اند به اطلاعات جالبی در این باره دست ‌یابند. در جریان این تحقیقات از ۷ میلیاردر، ۱۳ مدال‌آور المپیک و تعداد زیادی از کارآفرینان موفق پرسیده شده است:

« راز اصلی موفقیت شما چیست؟ »

ادامه خواندن “شناخت ۱۴ عادت و ویژگی افراد موفق”