CSS

معکوس یا قرینه کردن تصویر

قرینه کردن تصویر روی محور افقی

img.flip-x {
    -moz-transform: scaleX(-1);
    -o-transform: scaleX(-1);
    -webkit-transform: scaleX(-1);
    transform: scaleX(-1);
}

قرینه کردن تصویر روی محور عمودی

img.flip-y {
    -moz-transform: scaleY(-1);
    -o-transform: scaleY(-1);
    -webkit-transform: scaleY(-1);
    transform: scaleY(-1);
}

افزودن Overlay div به صفحه با jQuery و CSS

overlay div معمولا در صفحاتی که لازم است یک پنجره روی صفحه اصلی باز شود به عنوان زمینه اصلی پنجره طراحی می شود به طوریکه همه صفحه اصلی و محتوای آن را به طور کامل پوشانده و پنجره توضیحات داخل آن نمایش داده می شود.
گالری تصاویر، پنجره لاگین و موارد مشابه را می توان داخل Overlay div نمایش داد.

مثال:

http://www.webkaran.com/javascript-codes_preview/jq-popup-window.html

در مثال فوق در صفحه باز شده،  با کلیک روی دکمه، یک پنجره لاگین باز می شود که داخل یک Overlay div مشکی رنگ و با اندکی شفاففیت قرار دارد.

(بیشتر…)