اسکریپت نمایش درختی (tree view)

با استفاده از این اسکریپت ساده می توانید دسته بندی ها، فایل ها، گروه ها و سایر موارد مشابه را به صورت درختی نمایش دهید. این اسکریپت مطابق کد نمونه در دو بخش head و body قرار می گیرد. آیکن های استفاده شده از آیکن های fontawesome بوده که به صورت CDN در قسمت head صفحه فراخوانی شده است.