شکست اولین پرتاب جدیدترین راکت فضایی چین

روز دوشنبه، چینی‌ها اولین‌بار راکت جدیدی از خانواده‌ی Long March را پرتاب کردند. راکت Long March 7A که حامل ماهواره‌ای محرمانه بود، نتوانست محموله‌ی خود را به مدار انتقالی زمین‌ثابت برساند. این ماهواره ساعت ۱۷:۰۴ روز دوشنبه (به‌ وقت تهران) از پایگاه فضایی ونچنگ در جزیره‌ی هاینان پرتاب شد. عده‌ی زیادی از کاربران شبکه‌های مجازی نیز فیلم‌ها و تصاویر مختلفی از لحظه‌ی پرتاب این راکت به‌اشتراک گذاشته ‌بودند.