آیا این بهترین ویدیویی است که از یک یوفو مثلثی ثبت شده است؟

یوفو مثلثی شکل یکی از مشهورترین اشیای ناشناس پرنده ای است که هر چند وقت یک بار اخبار و تصاویر مرموزی از آن بر روی اینترنت منتشر می‌شود و حالا ویدیوی واضحی از این سفینه فضایی به دست آورده‌ایم. این جرم پروازی ناشناخته که هر از چندگاهی ویدیوهایی از آن منتشر می‌شود، تقریبا یکی از شناخته‌شده‌ترین یوفوهایی است که توسط علاقه‌مندان به این حوزه شناسایی می‌شود و برخوردهای گاه و بی‌گاه افراد مختلف در سراسر جهان با این پدیده ثابت می‌کند که یوفو و موجودات فضایی لزوما خارج از جو کره زمین قرار ندارند!