کاوشگر وویجر ۲ تا سال ۲۰۲۱ در فضای میان‌ستاره‌ای رها خواهد شد

کاوشگر وویجر ۲ ناسا تا ۱۱ ماه آینده در فضای میان‌ستاره‌ای به حال خود رها میشود. ناسا در حال بهبود بشقاب رادیویی ۷۰ متری است که از آن برای ارسال دستورات به وویجر ۲ استفاده می‌کند. کاوشگر وویجر ۲ در سال ۱۹۷۷ پرتاب شد و در نوامبر ۲۰۱۸ وارد فضای میان‌ستاره‌ای شد. این کاوشگر ۴۳ سال در فضا به سفر خود ادامه داده است و حالا ۲۰ میلیارد کیلومتر با زمین فاصله دارد.