مقایسه مودم با روتر و تفاوت آنها

اگر با دنیای شبکه آشنا باشید، قطعا کلماتی مانند مودم، روتر و سوئیچ را شنیده‌اید. ما در این مقاله به مقایسه مودم با روتر پرداخته‌ایم.

در حالی که ما هنگام صحبت در مورد سخت افزار اینترنت خانگیمان گاهی از نام مودم و گاهی از روتر استفاده می‌کنیم، اما این دو دستگاه با یکدیگر مشابه نیستند. در حقیقت نقش آن‌ها با یکدیگر بسیار متفاوت است.…