منوی کشویی کنار صفحه

با استفاده از این منو می توانید لینک های مهم و مورد نظر خود را کنار صفحه نمایش دهید. این منو کنار صفحه به صورت عمودی قرار می گیرد و به طور پیشفرض با رفتن ماوس روی آن باز می شود. در ساخت این منو، از jQuery استفاده شده و همچنین برای آیکن های آن از سایت fontawesome استفاده شده است که فایل آن به صورت cdn در صفحه فراخوانی شده است. با افزایش یا کاهش تگ li، می توانید آیتم های منو را کم یا زیاد کنید.