منوی کشویی کنار صفحه

با استفاده از این منو می توانید لینک های مهم و مورد نظر خود را کنار صفحه نمایش دهید. این منو کنار صفحه به صورت عمودی قرار می گیرد و به طور پیشفرض با رفتن ماوس روی آن باز می شود. در ساخت این منو، از jQuery استفاده شده و همچنین برای آیکن های آن از سایت fontawesome استفاده شده است که فایل آن به صورت cdn در صفحه فراخوانی شده است.