منوی واکنشگرا (Responsive menu)

امروزه با واکنشگرا شدن بیشتر وب سایت ها، اجزای داخلی آنها هم باید قابلیت واکنشگرا بودن را دارا بوده و در هماهنگی کامل با سایر اجزای سایت باشند. یکی از مهمترین بخش های هر سایت منوی آن است که هدایتگر کاربر به قسمت های مختلف سایت است. در صورتیکه قصد طراحی یک سایت ریسپانسیو را دارید با استفاده از این اسکریپت می توانید بخش منوی آن را به راحتی به صورت ریسپانسیو طراحی کنید.