حالا به لطف چینی‌ها، جانوران و گیاهان نیز در کره ماه یافت می‌شوند!

فرودگر Chang’e-4 در حالی روز گذشته روی نیمه پنهان ماه نشست که مقداری بذر گیاه و تخم حشره را نیز با خود به همراه برده بود. حالا واقعا می‌توان گفت که علاوه بر زمین، تعدادی از جانوران و گیاهان در کره ماه هم حضور دارند. این ماه نشین چینی، قوطی کوچکی پر از بذر سیب زمینی و گیاه ” آرابیدوپسیس یا شاهی گوش‌ موشی” (گیاهی از راسته کلم‌سانان که به عنوان یک مدل در بیولوژی گیاهی کاربرد دارد) و همین‌طور تعدادی تخم کرم ابریشم را در خود جای داده بود.