اگر سیاره فرانپتونی سیاه‌چاله‌ای کوچک باشد، چگونه باید آن را پیدا کرد؟

ستاره شناسان از سده‌ها پیش حدس می‌زنند که منظومه‌ی شمسی حاوی سیاره‌هایی ناشناخته است که در قلمرو دور و تاریک خورشید درحال چرخیدن هستند. آن‌ها هر از گاه با شناسایی تأثیرات گرانشی اجرام نامعلوم، ناگزیر به تلاش برای یافتن مظنون تازه می‌شوند. نپتون و پلوتو هردو بدین‌شیوه پیدا شدند. اکنون اخترشناسان معمای تازه‌ای پیش‌روی خود دارند.

شناسایی نزدیک‌ترین سیاه چاله به زمین

اخترشناسان سیاه‌چاله‌ای جدید را با فاصله‌ی هزار سال نوری از زمین شناسایی کرده‌اند که در جنوب صورت فلکی تلسکوپ واقع شده است و به منظومه‌ای با دو ستاره تعلق دارد که به‌اندازه‌ی کافی درخشان هستند تا بتوان آن‌ها را با چشم غیرمسلح رصد کرد. سیاه‌چاله‌ی جدید با این فاصله‌ی اندک، همسایه‌ی کیهانی ما و نزدیک‌ترین نمونه‌ی کشف‌شده تاکنون به زمین محسوب می‌شود.

۱۰ مورد از دانستنی های عجیب و خواندنی در مورد سیاهچاله ها

سیاهچاله ها محدوده ای در فضا-زمان هستند که به دلیل  گرانش بسیار زیاد، هیچ چیز، حتی نور توانایی گریز از گرانش آنها را ندارد. نسبیت اینشتین وجود چنین پدیده هایی را در کیهان پیش بینی کرده است. محدوده گرانشی یک ساهچاله افق رویداد نام دارد که هر چیزی، حتی ذرات گریزپایی مانند فوتون ها، وارد این محدوده شود به سمت مرکز سیاهچاله کشیده میشود.