مغز انسان چگونه اطلاعات را ذخیره می کند؟

تعداد سلول‌های عصبی یا نورون‌ها در مغز به اندازه تعداد ستارگانِ کهکشان راه شیری و چیزی در حدود صد میلیارد است. این نورون‌ها یا سلول‌های تخصص‌یافته مغز می‌‌توانند در غشای پوشانند بیرونی خود تکانه‌های الکتریکی کم‌ولتاژی ایجاد کنند. در واقع اگر کل قدرت الکتریکی سلول‌‌های مغز را جمع کنید می‌توانید تنها یک لامپ ۱۰ وات را روشن کنید!…