اسکریپت سایدبارهمراه با اسکرول شدن صفحه

با این اسکریپت می توانید یک منوی کناری یا عمودی در صفحه ایجاد کنید که متناسب با اسکرول کردن صفحه، حرکت می کند. در مواقعی که میخواهید منو با اسکرول صفحه از دسترس کاربر خارج نشود میتوانید از این اسکریپت استفاده نمایید.

اسکریپت را طبق نمونه زیر در دوقسمت head و body قرار دهید. در قسمت head استایل ها و اسکریپت قرار دارد.