تلسکوپ LUVOIR،پرچمدار احتمالی ناسا در آینده

ناسا با انتخاب دشواری روبه‌رو شده است: برنامه‌ی این سازمان برای تلسکوپ بزرگ بعدی خود چیست؟ ابزاری که می‌تواند پژوهش دانشمندان در دهه‌ی ۲۰۴۰ را تغییر دهد. در آینده به این پرسش پاسخ داده خواهد شد. از طرفی ناسا روی تحلیل‌های دقیقی از چهار پروژه‌ی احتمالی سرمایه‌گذاری کرده است. این تحلیل‌ها می‌توانند به درک بهتری از ریسک‌ها و فرصت‌های احتمالی هر کدام از طرح‌های پیشنهادی کمک کنند.