تغییر شکل پیشفرض radio و checkbox (بدون اسکریپت)

شکل ظاهری پیشفرض مرورگرها برای radio و checkbox چندان جذاب و زیبا نیست و ممکن است با سایر عناصر یک فرم هماهنگی لازم را نداشته باشند.در اینجا صرفا با استفاده از CSS به راحتی می توانید شکل ظاهری مورد نظر خود را برای radio و checkbox مورد نظر خود ایجاد نمایید. در این مطلب شکل پیشفرض این دو عنصر پرکاربرد تغییر کرده اند و شما به آسانی و با تغییرات در استایل های آنها می توانید تغییرات و رنگ بندی مورد نظر خود را انجام دهید.