به گفته محققان، باروری مردان ۵۰ درصد کاهش یافته است

محققان با تحقیقات جدید خود متوجه شده‌اند که محیطی که انسان مدرن در آن زندگی می‌کند و غذایی که می‌خورد موجب شده که قدرت باروری مردان ۵۰ درصد کاهش یابد. این پژوهش با بررسی و مقایسه نرخ باروری سگ های خانگی نر با انسان‌ها انجام شده و نشان می‌دهد که چرا در آینده نزدیک انسان مدرن برای تولید مثل با مشکل مواجه خواهد شد. بنابر گفته‌ی این تیم تحقیقاتی، پژوهش‌هایی انجام شده نشان می‌دهد که طی ۸۰ سال گذشته، قدرت باروری اسپرم ۵۰ درصد کاهش یافته اما کسی متوجه نشده که این اتفاق به چه علت رخ داده است.