اسکریپت منوی تمام صفحه

این اسکریپت یک منوی تمام صفحه که کل فضای صفحه را می پوشاند ایجاد می کند. این منو برای استفاده در صفحه اول سایت و نیز برای معرفی بخش های داخلی سایت می تواند کاربرد داشته باشد. استفاده از این اسکریپت بسیار ساده بوده و با آشنایی خیلی ابتدایی به CSS و HTML می توانید تغییرات مورد نظر خود را روی آن اعمال نمایید. این اسکریپت از jQuery و Fontawesome استفاده می کند که در صفحه فراخوانی شده است.