اسکریپت شمارنده کاهشی (Countdown)

این اسکریپت امروزه در بسیاری از سایت ها، بویژه سایت های حراجی و فروشگاهی کاربرد زیادی دارد. شمارنده کاهشی مدت زمان باقیمانده به یک اتفاق و رویداد را برای کاربر نمایش میدهد. مانند زمان باقیمانده به پایان حراجی، یا شروع حراجی و…

این اسکریپت بسیار ساده و کاربردی بوده و با آشنایی خیلی مختصر با CSS می توانید ظاهر آن را طبق سلیقه خود تغییر دهید.