اسکریپت شمارنده افزایشی

این اسکریپت شمارنده افزایشی برای نمایش اطلاعاتی مانند آمار سایت، تعداد مشتریان، تعداد دانلودها، تخصص ها، تعداد پروژه های انجام شده و … مناسب است. تعداد شمارنده ها به سادگی قابل افزایش است و اعداد آن نیز با توجه به مورد استفاده به آسانی قابل تغییر است. این اسکریپت وقتی در فضای قابل نمایش در صفحه قرار می گیرد فعال میشود، به عبارت دیگر در صورتیکه این شمارنده در پایین صفحه قرار داشته باشد، همزمان با اسکرول صفحه و نمایان شدن شمارنده، فعال میشود.