اسکریپت بستن IP

با استفاده از این کد، IP های تعیین شده را می توانید روی صفحه یا صفحات مورد نظر خود ببندید. این اسکریپت را هم در قسمت head و هم در قسمت body می توانید قرار دهید.
روش کاربرد: ابتدا یکی از IPها را در قسمت سبز رنگ کد قرار داده و دقیقا” همان IP را در بخش قرمز رنگ نیز تکرار کنید. سپس بقیه IP ها را به هر تعداد که هست در قسمت قرمز رنگ قرار دهید. بخش آبی رنگ کد، پیغامی است که در صورت بسته بودن IP نمایش داده می شود. که می توانید آن را بنا به سلیقه خود تغییر دهید. همچنین به جای http://www.google.com ، آدرس صفحه مورد نظر خود را که می خواهید بازدیدکننده پس از مشاهده بسته بودن IP به آن صفحه هدایت شود، قرار دهید.