پنجره نمایش پیغام در صفحه

با استفاده از این اسکریپت می توانید پیغام های مورد نظر خود را در صفحه نمایش دهید.

مطابق نمونه، کد را در دو قسمت head و body صفحه قرار دهید. با ویرایش کلاس message-box ، ظاهر کادر نمایش پیغام را به سلیقه خود تغییر دهید. div با کلاس screen را حتما در قسمت ‌‌body صفحه قرار دهید.

با تغییر مقدار delay در اسکریپت فوق (بخش قرمز رنگ) زمان نمایش پیغام تا مخفی شدن آن را تنظیم نمایید. (مقدار delay بر حسب میلی ثانیه می باشد)

در پایان تعدادی آیکن پیش فرض آورده شده است که در صورت نیاز می توانید از آنها استفاده نمایید.

فایل های پیوست

  • png warning-32px
    حجم فایل: 1 KB    تعداد دانلود: 60
  • png info-32px
    حجم فایل: 706 B    تعداد دانلود: 59
  • png tick-32px
    حجم فایل: 2 KB    تعداد دانلود: 59