دکمه های کنترل اسکرول صفحه

این اسکریپت بسیار ساده بوده و به کاربر امکان می دهد صفحه را با توجه به نیاز خود به سمت بالا یا پایین اسکرول نماید. این افکت برای استفاده در صفحات مقالات و اخبار می تواند کاربرد داشته باشد.

مطابق کد نمونه اسکریپت را در قسمت body صفحه قرار دهید. مسیر عکس فلش ها را در صورن نیاز اصلاح نمایید. (بخش آبی رنگ)

جهت افزایش یا کاهش سرعت اسکرول صفحه مقدار thespeed را در بخش ابتدایی کد جاوا اسکریپت به سلیقه خود تغییر دهید. مقادیر پیشنهادی بین ۱ تا ۳ می باشد. در صورتیکه به جای onmouseover (بخش قرمز رنگ) مقدار onClick را جایگزین نمایید اسکرول صفحه با کلیک فعال می شود.

مقادیر Hoffset و Voffset فاصله دکمه ها از سمت راست صفحه و از پایین تنظیم می کند.

همچنین به جای فلش بالا و پایین می توانید دکمه های مورد نظر خود را جایگزین نمایید.

<body>
<div id="staticbuttons" style="position:absolute; z-index:10">
<a href="javascript:" onmouseover="myspeed=-thespeed" onmouseout="myspeed=0"><img
src="images/up-btn.png" border="0" style="margin-bottom:5px;"></a><br>
<a href="javascript:" onmouseover="myspeed=thespeed" onmouseout="myspeed=0"><img
src="images/down-btn.png" border="0"></a> </div>
<script>
var Hoffset=70 //Enter buttons' offset from right edge of window (adjust depending on images width)
var Voffset=100 //Enter buttons' offset from bottom edge of window (adjust depending on images height)
var thespeed=3 //Enter scroll speed in integer (Advised: 1-3)
var ieNOTopera=document.all&&navigator.userAgent.indexOf("Opera")==-1
var myspeed=0
var ieHoffset_extra=document.all? 15 : 0
var cross_obj=document.all? document.all.staticbuttons : document.getElementById? document.getElementById("staticbuttons") : document.staticbuttons
function iecompattest(){
return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body
}
function positionit(){
var dsocleft=document.all? iecompattest().scrollLeft : pageXOffset
var dsoctop=document.all? iecompattest().scrollTop : pageYOffset
var window_width=ieNOTopera? iecompattest().clientWidth+ieHoffset_extra : window.innerWidth+ieHoffset_extra
var window_height=ieNOTopera? iecompattest().clientHeight : window.innerHeight
if (document.all||document.getElementById){
cross_obj.style.left=parseInt(dsocleft)+parseInt(window_width)-Hoffset+"px"
cross_obj.style.top=dsoctop+parseInt(window_height)-Voffset+"px"
}
else if (document.layers){
cross_obj.left=dsocleft+window_width-Hoffset
cross_obj.top=dsoctop+window_height-Voffset
}
}
function scrollwindow(){
window.scrollBy(0,myspeed)
}
function initializeIT(){
positionit()
if (myspeed!=0){
scrollwindow()
}
}
if (document.all||document.getElementById||document.layers)
setInterval("initializeIT()",20)
</script>
</body>

پیش نمایش

فایل های پیوست

  • png down-btn
    حجم فایل: 390 B    تعداد دانلود: 62
  • png up-btn
    حجم فایل: 388 B    تعداد دانلود: 67