فشرده سازی javascript

جاوا اسکریپت امروزه یکی از پرکاربردترین ابزار در صفحات وب می باشد. کاربرد گسترده از جاوا اسکریپت سبب شده گاه به تعداد زیاد در صفحات فراخوانی شده و مورد استفاده قرار بگیرند. اما برای بارگذاری سریعتر صفحات بهتر است که از نسخه فشرده شده جاوااسکریپت استفاده کنیم. پایین آوردن حجم جاوااسکریپت های استفاده شده می تواند به سهم خود تاثیر مثبتی در بارگذاری صفحات شود.
با استفاده از ابزار زیر می توانید محتوای فایل js خود را فشرده و از حجم آن بکاهید. همچنین علاوه بر فشرده سازی، می توانید اسکریپت خروجی را به صورت کدگذاری شده دریافت نمایید.