فشرده سازی CSS و HTML

با استفاده از این ابزار می توانید فایل های CSS و HTML مورد نظر خود را به صورت فشرده درآورده و استفاده کنید. این ابزار با حذف فضاهای اضافی باعث کاهش حجم فایل CSS و HTML و بارگذاری سریعتر آنها می شود.
برای استفاده از این ابزار کافی است محتوای فایل CSS و HTML خود را در فیلد سمت چپ وارد کرده و پس از کلیک دکمه فشرده سازی، خروجی به صورت محتوای فشرده شده، در سمت راست ایجاد میشود.

   • ورودی:
  • خروجی:
  • میزان فشرده سازی: