مرتب سازی CSS

با استفاده از این ابزار می توانید ساختار CSS خود را مرتب کنید. استایل هایی که لازم است مرتب سازی شوند را وارد کرده و دکمه مرتب سازی را بزنید. همچنین میتوانید یک فایل CSS را روی این ابزار بارگذاری کرده و محتوای آن را مرتب نمایید.