ابزار رمزگذاری متن و HTML

این بخش شامل سه ابزار رمزگذاری برای صفحات وب (کد HTML) و رمزگذاری متن با الگوریتم TEA می باشد. این سه ابزار در حفظ اطلاعات و شخصی نگه داشتن آنها می تواند برای شما مفید و کارآمد باشند. رمز گذاری روی اسناد و نوشته های شخصی و همچنین صفحات وبی که به صورت موقت در اختیار دیگران قرار می گیرند از جمله کاربردهای این ابزارها می باشد.
پیش از استفاده توضیحات هر ابزار را مطالعه نمایید.

  • رمزگذاری HTML
  • رمزگذاری صفحه HTML و قراردادن پسورد روی آن
  • رمزگذاری متن با الگوریتم TEA

عملکرد این ابزار هم مانند ابزار قبلی است با این تفاوت که علاوه بر رمزگذاری کد صفحه ، روی آن پسورد نیز قرار می دهد که بدون وارد کردن آن دسترسی به صفحه امکانپذیر نمی باشد.

وارد کردن کلمه عبور در این ابزار الزامیست و بدون آن صفحه رمزگذاری شده نمایش داده نمی شود.

کلمه عبور: