ابزار تبدیل فرمت های رنگ

طراحان صفحات وب امکان بهره‌گیری از طیف گسترده‌ای از رنگ‌ها را دارند. این رنگ‌ها معمولاً به عنوان یک سه‌گانه سرخ – سبز – آبی (RGB triplet) در یک قالب شانزده ‌شانزدهی تعریف می‌شوند. گاه از نام خود رنگ‌ها هم در کدنویسی استفاده می‌شود.


Color Picker (گرفتن کد رنگ)# :کد رنگ انتخابی