تنظیم وضوح صفحات

به کمک این ابزار می توانید نمایش صفحات وب را در رزولوشن های مختلف یک نمایشگر تنظیم و مدیریت نمایید. به عنوان مثال اگر بخواهید صفحه یا صفحاتی از یک سایت تنها در رزولوشن خاصی نمایش داده شود و در سایر اندازه ها صفحه ای دیگر جایگزین آن شود از این ابزار می توانید استفاده نمایید. با این ابزار ساده صفحاتی را که برای iPhone, iPad و نمایشگرهای مختلف ایجاد کرده اید را مدیریت می کند.

نحوه استفاده: کد بدست آمده از این ابزار را در قسمت Head یک صفحه کاملا” خالی و بدون محتوا کپی نمایید. چرا که این صفحه نقش رابط بین صفحات و وضوح نمایشگر را داشته و به طور مستقل نمایش داده نمی شود و تنها نقش هدایت کننده را دارد. سپس به عنوان مثال صفحه محصولات را به این صفحه هدایتگر لینک کنید. با تغییر رزولوشن نمایشگر ، صفحه محصولات مربوط به آن رزولوشن نمایش داده می شود.

توجه: به ازای هر رزولوشن می بایست صفحه مربوط به آن را از قبل طراحی کرده باشید.

توضیحات (px) وضوح نمایشگر آدرس صفحه
iPhone ۳۲۰×۴۸۰
iPhone 4 – iPhone 5 ۶۴۰ x 960 – 640 x 1136
SVGA – WVGA ۸۰۰ x 600 – 800×۴۸۰
iPad 1, 2 – iPad Mini ۱۰۲۴ x 768
XGA+ ۱۱۵۲ x 864
SXGA− ۱۲۸۰ x 960
WXGA ۱۳۶۶ x 768
WXGA+ ۱۴۴۰ x 900
WXGA+ ۱۶۰۰ x 900
iPad 4 ۲۰۴۸ × ۱۵۳۶

  Other

Resolution Website
۳۲۰×۴۸۰ http://www.google.com
۶۴۰ x 960 – 640 x 1136 http://www.cisco.com
۸۰۰ x 600 – 800×۴۸۰ http://www.microsoft.com
۱۰۲۴ x 768 http://www.xbox.com
۱۱۵۲ x 864 http://www.webkaran.com
۱۲۸۰ x 960 http://www.nokia.com
۱۳۶۶ x 768 http://www.asp.net
۱۴۴۰ x 900 http://www.yahoo.com
۱۶۰۰ x 900 http://www.bing.com
۲۰۴۸ × ۱۵۳۶ http://www.apple.com
Other http://www.ibm.com
متناسب با وضوح نمایشگر، وب سایت تعیین شده طبق جدول بالا نمایش داده می شود.


توجه: ملاک انتخاب رزولوشن در این اسکریپت رقم سمت چپ (وضوح افقی یا تعداد پیکسل های افقی) می باشد.
به عنوان نمونه برای وضوح: ۱۲۸۰ x 960 , 1280 x 800, 1280 x 720 طبق جدول فوق سایت NOKIA نمایش داده می شود.


آخرین به روزرسانی: ۲۵/۱۲/۹۱