دکمه انتقال به بالای صفحه


ساخت دکمه انتقال به بالای صفحه
کاربران اینترنت حداقل یک بار به دکمه انتقال به بالای صفحه در صفحات وب برخورد کرده اند. این دکمه معمولا” در انتهای صفحات طولانی که نیاز به اسکرول کردن زیاد صفحه است قرار داشته و با زدن این دکمه بازدیدکننده را سریعا” به بالای صفحه منتقل می کند. در حالت معمول و پیش فرض این انتقال به طور ساده و بدون هیچ افکتی صورت می گیرد. اماایزار این صفحه علاوه بر تولید این دکمه، نحوه انتقال را نیز با افکتی زیبا انجام داده و دکمه نیز با انتقال صفحه به طور خور کار مخفی می شود.
راهنمای استفاده
دکمه های این ابزار به دوبخش پیش فرض و دکمه مورد نظر کاربر تقسیم می شود. در صورتیکه مایلید دکمه دلخواه خود را قرار دهید آدرس آن را به طور کامل وارد نمایید. یعنی به صورت: http://www.webkaran.com/images/butt.gif
پس از هر بار انتخاب دکمه، دکمه دریافت کد را بزنید تا تغییرات در کد اعمال گردد.
      
با توجه به اینکه این دکمه از فایل jquery یعنی jquery.min.js استفاده می کند، در صورتیکه برای بخش های دیگر صفحه نیز از این فایل استفاده شده و آن را در قسمت head صفحه فراخوانی کرده اید، برای جلوگیری از هر گونه اختلال احتمالی در عملکرد صفحه، خط زیر را از کد تولید شده حذف نمایید.
<script type=”text/javascript” src=”http://www.webkaran.com/js/top_page/jquery.min.js”></script>

کد بدست آمده را در قسمت body صفحه قرار دهید.