ابزار فشرده ساز کد HTML

با استفاده از ابزار زیر می توانید HTML صفحات سایت یا بلاگ را فشرده و کوچک نمایید.
فشرده کردن صفحه حجم آن را کاهش داده و باعث بارگذاری سریعتر صفحه می شود. این ابزار دو حالته می باشد یعنی هم فایل های HTML را فشرده کرده و هم HTML کوچک شده را به حالت اولیه باز می گرداند.
توجه: در حالت فشرده سازی ، کد ورودی می بایست ساختار HTML داشته باشد. یعنی باید حداقل شامل تگ های html و body باشد.


قسمت head صفحه Minify نشود