طراحی رنگ بندی و ترکیب رنگ

با استفاده از ابزار این صفحه می توانید ترکیب رنگ مورد نظر خود را انتخاب کرده و پیش نمایش آن را مشاهده نمایید و در صورت نیاز تغییرات مورد نظر را تا بدست آمدن ترکیب دلخواه انجام دهید. این ابزار به شما کمک می کند تا ترکیب رنگی مناسبی برای وب سایت خود انتخاب و استفاده نمایید.

رنگ بخش های مختلف

زمینه صفحه
#۴۶۸۹۶۶

قسمت بالای صفحه
#FFF0A5

ستون کناری
#FFB03B

محتوای صفحه
#B64926

قسمت پایین صفحه
#۸E2800

انتخاب رنگ

H E X
R
G
B
H
S
V

C
M
Y
K

پیش نمایش تنظیمات

header (قسمت بالای صفحه)
aside
(ستون کناری)
section (محتوای صفحه)

footer (قسمت پایین صفحه)