ابزار تبدیل فرمت های رنگ

طراحان صفحات وب امکان بهره‌گیری از طیف گسترده‌ای از رنگ‌ها را دارند. این رنگ‌ها معمولاً به عنوان یک سه‌گانه سرخ – سبز – آبی (RGB triplet) در یک قالب شانزده ‌شانزدهی تعریف می‌شوند. گاه از نام خود رنگ‌ها هم در کدنویسی استفاده می‌شود.


Color Picker (گرفتن کد رنگ)

# :کد رنگ انتخابی

ایجاد رنگ زمینه با افکت گرادیانت

با استفاده از این ابزار با استفاده از این ابزار با استفاده از این ابزار با استفاده از این ابزار با استفاده از این ابزار با استفاده از این ابزار با استفاده از این ابزار با استفاده از این ابزار با استفاده از این ابزار با استفاده از این ابزار با استفاده از این ابزار با استفاده از این ابزار با استفاده از این ابزار با استفاده از این ابزار با استفاده از این ابزار با استفاده از این ابزار با استفاده از این ابزار با استفاده از این ابزار با استفاده از این ابزار با استفاده از این ابزار با استفاده از این ابزار با استفاده از این ابزار با استفاده از این ابزار با استفاده از این ابزار با استفاده از این ابزار با استفاده از این ابزار

ابزار ترکیب رنگ و یافتن رنگ های مکمل


این ابزار به شما کمک می کند تا رنگ مورد نظر خود را با نوجه به رنگ مکمل و سایر ترکیب های موجود انتخاب نمایید.

 
 
۲۰۴٫۲۵۵٫۵۱
#CCFF33
 
۱۰۲٫۲۵۵٫۵۱
#۶۶FF33
 
۵۱٫۲۵۵٫۱۰۲
#۳۳FF66
 
۵۱٫۲۵۵٫۲۰۴
#۳۳FFCC
 
۵۱٫۲۰۴٫۲۵۵
#۳۳CCFF
 
۵۱٫۱۰۲٫۲۵۵
#۳۳۶۶FF
 
۱۰۲٫۵۱٫۲۵۵
#۶۶۳۳FF
 
۲۰۴٫۵۱٫۲۵۵
#CC33FF
 
۲۵۵٫۵۱٫۲۰۴
#FF33CC
 
۲۵۵٫۵۱٫۱۰۲
#FF3366
 
۲۵۵٫۱۰۲٫۵۱
#FF6633
 
۲۵۵٫۲۰۴٫۵۱
#FFCC33
 
۱۸۴٫۲۴۵٫۰
#B8F500
 
۱۳۸٫۱۸۴٫۰
#۸AB800
 
۶۱٫۰٫۲۴۵
#۳D00F5
 
۴۶٫۰٫۱۸۴
#۲E00B8
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       


طراحی رنگ بندی و ترکیب رنگ

با استفاده از ابزار این صفحه می توانید ترکیب رنگ مورد نظر خود را انتخاب کرده و پیش نمایش آن را مشاهده نمایید و در صورت نیاز تغییرات مورد نظر را تا بدست آمدن ترکیب دلخواه انجام دهید. این ابزار به شما کمک می کند تا ترکیب رنگی مناسبی برای وب سایت خود انتخاب و استفاده نمایید.

رنگ بخش های مختلف

زمینه صفحه
#۴۶۸۹۶۶

قسمت بالای صفحه
#FFF0A5

ستون کناری
#FFB03B

محتوای صفحه
#B64926

قسمت پایین صفحه
#۸E2800

انتخاب رنگ
H E X
R
G
B
H
S
V
C
M
Y
K
پیش نمایش تنظیمات
header (قسمت بالای صفحه)
aside
(ستون کناری)
section (محتوای صفحه)
footer (قسمت پایین صفحه)